14. Festiwal Teatralny “Kontestacje” w Lublinie

Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Kontestacje” we współpracy z Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie ogłasza nabór kandydatów na XIV edycję Festiwalu. Wybrane spektakle będą prezentowane od 26 do 29 kwietnia 2018 roku.

Informacja o zgłoszeniach znajduje się na końcu artykułu.

To już kolejna edycja cieszącego się dużą popularnością w Polsce festiwalu teatralnego tworzonego przez środowisko akademickie w Lublinie. Wydarzenie nawiązujące do idei kontestacji, czyli krytycznego spojrzenia na zastaną rzeczywistość, ma na celu zaprezentowanie spektakli tworzonych przez niezależne zespoły teatralne z całej Polski. Hasło przewodnie XIV ,,Kontestacji” to ,,Ciało-ruch-przestrzeń. Wolność!”. Tegoroczna edycja Festiwalu wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Kontestacje” powstał w 2005 roku przy Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka” w Lublinie. Pomysłodawcą i pierwszym komisarzem był Szymon Pietrasiewicz, który w rok po powołaniu festiwalu został koordynatorem Przestrzeni Działań Twórczych Tektura, będącej odtąd współorganizatorem. Ambicją przygotowujących „Kontestacje” jest zgromadzenie na lubelskiej imprezie teatrów akademickich z całego kraju, ale – jak sami deklarują – „Kontestacje” stanowią przegląd teatrów „studenckich i nie tylko”.

Idea festiwalu

Festiwal nie jest konkursem. Jego podstawowe założenie to aktywizacja studenckiego środowiska do zainteresowania teatrem. Nazwa własna festiwalu – „Kontestacje” – ma odzwierciedlać poszukiwanie takich teatrówktóre odznacza krytycyzm wobec zastanej rzeczywistościa nawet sprzeciw prowadzący do odrzucenia powszechnie przyjętych norm oraz wartości życia i estetyki scenicznej. Mimo buntowniczego stosunku do wszystkiego, co utrwalone społecznie, w swoim tekście programowym dają wyraz świadomości tradycji teatralnej tego miejsca – Studenckiej Wiosny Teatralnej i Konfrontacji Młodego Teatru.
Do udziału w festiwalu kwalifikuje Rada Programowa i komisarz (od 2010 roku jest nim Daniel Adamczyk – szef wszystkich działań teatralnych w „Chatce Żaka”) na podstawie nadesłanej kasety video lub CDR, DVD z zapisem zgłaszanego spektaklu.

Program festiwalu

Od 2005 roku impreza uległa wielu modyfikacjom. I tak VI edycja w 2010 roku przebiegała pod znakiem przyjętych wówczas postanowień, by przekształcić ją w kompilację różnych sztuk – muzyki, plastyki, happeningu. Wówczas została także wzbogacona o warsztaty (czytania dramatu, tworzenia masek, ruchu performatywnego) oraz pokazy filmowe. Zestaw propozycji z roku na rok się powiększa. „Kontestacjom” zaczęły też towarzyszyć panele dyskusyjne prowadzone przez teatrologów z UMCS dr Irinę Lappo i dr. Jarosława Cymermana.

Zgłoszenia

Jeżeli idea kontestacji jest Ci bliska, wypełnij formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/1Bo5Jw2lvHvee14mcS5dCw9D6oLygphU1UuZITBGlQfA/viewform?edit_requested=true

Nabór potrwa do 16 lutego 2018 roku. O wynikach naboru artyści zostaną poinformowani do końca lutego.

W razie pytań, skontaktuj się z organizatorami:
e-mail: [email protected]
tel. 501 704 548, 781 020 329

Wydarzenie na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/577365382618330/

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment