Day: September 24, 2020

Sep 24
Ważne książki #1 -“Zero to One”​ Peter Thiel

Postanowiłem pisać o książkach, które mocno wpłynęły na kształtowanie mojego światopoglądu, skłoniły do wielu refleksji nad sobą i moim działaniem, oraz zmieniły moje podejście do biznesu i wartości jaką chcę budować. Pierwsza z nich to “Zero to One”, jedna z kluczowych pozycji, do których wróciłem tworząc nowy projekt – May Business Hub (http://may.am/pl/maybusinesshub/). Peter Thiel […]

Sep 24
Kompetencje przyszłości w 2020 roku

„Organizacje przyszłości będą zdominowane przez miękkie umiejętności.” J. Berridge Taka filozofia przyświeca trenerom z Sambor Training Hub, gdzie chcemy przygotować pracowników na wyzwania jakie stawia nam nadchodząca przyszłość i pomóc im zdobyć kompetencje niezbędne by właściwie zaadaptować się do nowych trendów i zmian. Tylko jak określić, czego powinniśmy uczyć? Po inspiracje sięgamy do analiz mądrzejszych […]