About

‘Aware today. Safe tomorrow.’ to projekt, który opiera się na dwóch celach - po pierwsze: wkład w osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju poprzez podnoszenie świadomości na temat zrównoważonej konsumpcji i produkcji wśród obywateli UE. A po drugie: interakcji i dialogu obywateli UE z Kandydatami do PE i decydentami w wyżej wymienionym temacie w kontekście wyborów do PE - oba cele skutkują zwiększeniem udziału obywateli UE w wyborach do PE poprzez zwiększenie frekwencji. Jego realizacja jest spójna z projektem Trade Fair Live Fair i jego celami.

Jego realizacja jest spójna z projektem Trade Fair Live Fair i jego celami.

Projekt składa się z trzech etapów:

 1. Komponent pro-turnup - tworzenie krótkich filmów z udziałem przedsiębiorców wykorzystujących mechanizmy zrównoważonego rozwoju (zwłaszcza SDG 12) w swojej pracy, które wpłynęły na nią decyzje podejmowane na poziomie UE w dobry lub zły sposób oraz ich dystrybucja wśród pośrednich elementów wyborów do PE.
 2. Organizacja „cywilnych kawiarni” w Europejskim Kąciku podczas projektu You (th) Up w Warszawie - dialog z kandydatami PE - opracowanie zaleceń dotyczących lokalnych / krajowych polityk europejskich w zakresie wdrażania celów zrównoważonego rozwoju (zwłaszcza: SDG 12) po kampanii wyborczej.
 3. Wykorzystanie wcześniej stworzonych filmów jako narzędzia do pokazania korzyści z udziału w wyborach do PE - „dlaczego realizacja SDGs jest tak ważne” oraz „ głosowanie jako sposób wpływania na decyzje UE ”.

Więcej 12 celu ONZ: http://www.un.org.pl/cel12

Jak zadbają o przyszłość młodych w Europarlamencie?

Debata młodzieży i kandydatów do Parlamentu Europejskiego, dotycząca zrównoważonej produkcji i odpowiedzialnej konsumpcji.

? Wyspa śmieci na Pacyfiku 5 razy większa od Polski.
? Marnowanie każdego roku szacunkowo 1/3 całej produkcji żywności (tj. 2,3 miliarda ton), podczas gdy na świecie 1 miliard ludzi cierpi z powodu niedożywienia, a kolejny miliard głoduje.
? Zanieczyszczanie wody szybciej niż przyroda jest w stanie ją oczyścić w drodze recyklingu, w rzekach i jeziorach.

To tylko część problemów, z którymi musimy się zmierzyć, aby zadbać o naszą przyszłość i lepszą jakość życia.
O tym, jak możemy prowadzić zrównoważoną i przyjazną dla naszej planety produkcję, efektywnie gospodarować zasobami i infrastrukturą oraz poprawić świadomość wśród konsumentów, porozmawiają młodzi dziennikarze i aktywiści razem z kandydatami do Parlamentu Europejskiego, którzy spotkają 20 maja 2019 w Centrum Konferencyjnym POLIN.

? Dołącz do nas: https://eurodebata.konfeo.com/pl/groups

? Dyskusja będzie oscylowała wokół Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, szczególnie skupiając się na celu 12., czyli „Zapewnieniu wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji”, w kontekście mechanizmów, którymi dysponuje zjednoczona Europa.

Location
Event starts in
 • 00

  Days
 • 00

  Hours
 • 00

  Minutes
Guests & Prelegents

Podczas wydarzenia spotkają się zarówno młodzi, jak i przedstawiciele świata polityki i biznesu oraz przedstawiciele świata organizacji pozarządowych.

Timetable

Plan spotkania:

➡ 16:00-17:00 Dyskusja młodych wraz z ekspertami - 9 stolików tematycznych.
Cel: konfrontacja rzeczywistości z założeniami Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz przygotowanie do dyskusji w sprawie działań UE w tej kwestii.
➡ 17:00-17:20 Przerwa kawowa. ☕ ?
➡ 17:20-17:30 Uroczyste otwarcie wydarzenia.
➡ 17:30-19:00 Debata panelowa kandydatów do Parlamentu Europejskiego z młodzieżą, która połączona będzie z czasem na krótką prezentacje programów wyborczych poszczególnych ugrupowań.
➡ 19:00-19:30 #Meet-up! - bezpośrednia rozmowa polityków z młodzieżą. Wspólne wypracowanie rekomendacji działań przez młodzież i kandydatów do Parlamentu Europejskiego dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju.
➡ 19:30-19:40 Podpisanie #EuroDeklaracji „Czym jest dla mnie 12 SDG?” przez kandydatów do Parlamentu Europejskiego.
➡ 19:40-20:00 Konferencje prasowe kandydatów.

Video
Contact us
Social Networks
 • No comments yet.
 • Add a review