Aktywne ferie zimowe z MOSiR-em

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku przygotował szereg bezpłatnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, która już 15 lutego rozpocznie ferie zimowe.

Przez dwa tygodnie, od poniedziałku do piątku, na hali widowiskowo-sportowej w Boguszowicach oraz na sali gimnastycznej przy ul. Powstańców Śląskich, będą odbywały się turnieje koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, a także tenisa stołowego. Turnieje kierowane są do młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W każdym z nich na najlepszych czekać będą atrakcyjne nagrody. Dla dzieci do 10 roku życia przygotowano zaś gry i zabawy pod okiem animatora, które odbędą się na hali w Boguszowicach. Podobnie jak w roku ubiegłym, młodych mężczyzn MOSiR zaprasza do zapoznania się z boksem. Zajęcia Zimowej Szkoły Boksu będą odbywać się trzy razy w tygodniu w salce bokserskich w hali w Boguszowicach.

Nowością w tegorocznej ofercie MOSiR-u jest „Przygoda z nurkowaniem”. W dniach 15-17 lutego na krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich odbędzie się podstawowy kurs nurkowania pod okiem instruktora Mirosława Liszki z Klubu Działalności Podwodnej Rekin. Każdy uczestnik zajęć w praktyczny sposób zapozna się ze sprzętem do nurkowania, z elementarnymi zasadami techniki nurkowania oraz z systemem szkolenia i certyfikacji KDP/CMAS. Warunki uczestnictwa w kursie to: ukończone 10 lat, dostarczenie pisemnego oświadczenia podczas szkolenia płetwonurkowego (w imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice lub prawni opiekunowie), przedstawienie orzeczenia lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania (nie starszego niż 1 rok) oraz umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (oceni ją instruktor). Ilość miejsc na kursie nurkowania jest ograniczona. Zajęcia będą prowadzone w trzech grupach o godzinach 9:00, 10:00 i 11:00, po maksymalnie 6 osób w każdej.  Zgłoszenia będą przyjmowane od 8 lutego zapomocą formularza zgłoszeń dostępnego na stronie MOSiR Rybnik. Na koniec kursu uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia oraz będą mieli możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia pod wodą. Informacji w sprawie szczegółów kursu udziela instruktor – Mirosław Liszka pod nr tel. 502-374-068.

Kolejną ofertę na ferie przygotowało Centrum Rehabilitacji i Rekreacji Bushido, które zaprasza dzieci na półkolonie. Zajęcia skierowane są do dzieci ze szkół podstawowych. Zapisy na półkolonie przyjmowane są w CRiR Bushido od 10 lutego od godziny 8:00. Ilość miejsc jest ograniczona – obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Każdy uczestnik ferii zimowych z MOSiR Rybnik jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia – w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi być podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
ZGODA RODZICÓW

Zapoznaj się z dokładnym harmonogramem zajęć sportowych na ferie, klikając tutaj.

 

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment