29 stycznia byliśmy obecni na prezentacji projektu Erasmus+. Projekt został podzielony na 3 sesje i odbywał się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

O godzinie 9:00 rozpoczęliśmy naszą przygodę związaną z prezentacją projektu. Pierwsza sesja rozpoczęła się od przywitania wszystkich gości oraz krótkiego wyjaśnienia na czym polega projekt Erasmus+ przez Jarosława Sikorskiego. Dowiedzieliśmy się między innymi jak wygląda wysyłanie wniosku oraz jak funkcjonuje wolontariat Erasmus+. Po omówieniu projektu Erasmus+ na scenę wkroczyła Karolina Weiner która przybliżyła nam działanie Gdańskiego Centrum Projektów Erasmus+. Tuż po niej na scenie pojawił się Michał Urbanowicz, który przedstawił nam projekt “Time for Youth 2015”. Po półgodzinnej przerwie rozpoczęła się sesja druga. Była ona podzielona na panele tematyczne, w których omawiano poszczególne kwestie. Mogliśmy wybrać jeden z czterech paneli tematycznych.

 • eTwinning,
 • Wymiany Międzynarodowe Młodzieży,
 • Time for Youth w praktyce,
 • Europass.

Nasza ekipa wybrała się na panel związany z Europassem (Europejski Paszport Umiejętności). Dawid Wójcicki przeprowadził prezentację, w której objaśnił na czym polega oraz jak funkcjonuje pakiet dokumentów Europass na który składa się 5 dokumentów:

 • Europass CV –  dzięki przejrzystej strukturze eksponuje mocne strony posiadacza takiego CV oraz pozwala ocenić umiejętności osoby na równi z innymi członkami z różnych krajów,
 • Europass Paszport Językowy – daje możliwość samodzielnej oceny naszych umiejętności językowych,
 • Europass Mobilność  dokładnie określa nasz zakres czynności, kiedy odbywamy określone szkolenie; w dokumencie jest również wskazany poziom naszych umiejętności,
 • Europass Suplement do Dyplomu Szkoły Wyższej – dostarcza pełne informacje na temat poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas studiów, a także szczególnych osiągnięć absolwenta oraz jego uprawnień zawodowych,
 • Europass Dokumenty dla Absolwentów Kształcenia Zawodowego – wydawany jest osobie, która zdała egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

O godzinie 12:15 rozpoczęła się trzecia sesja. Do wyboru były dwa panele: Prezentacja dobrych praktyk oraz Debata na temat potrzeb młodzieży. Wybraliśmy się na drugi panel, gdzie ze szczególną uwagą wysłuchaliśmy potrzeb 8 grup złożonych z osób w wieku od 14 do 18 lat. Najczęstszą potrzebą było polepszenie komunikacji miejskiej oraz darmowe wifi w szkołach. Pojawiały się również skargi na jedzenie i klimatyzacje w bursach. Debatę poprowadziła Katarzyna Smoczyńska, która zadeklarowała pomoc obecnym grupą w realizowaniu potrzeb, między innymi poprzez spotkania z dyrekcją.

W prezentacji projektu wzięła udział ekipa MaY@Trójmiasto w składzie: Oliwia Wrona, Katarzyna Poborca i Maciej Ostrowski.

fot. Maciej Ostrowski
fot. Maciej Ostrowski
fot. Maciej Ostrowski
fot. Maciej Ostrowski
Fot. Maciej Ostrowski
Fot. Maciej Ostrowski
Fot. Maciej Ostrowski
Fot. Maciej Ostrowski
fot. Maciej Ostrowski
fot. Maciej Ostrowski
fot. Maciej Ostrowski
fot. Maciej Ostrowski

Comments

 • No comments yet.
 • Add a comment