Debata Młodzi vs Politycy- Rynek pracy

Bezpośrednio przed debatą odbyły się rozmowy stolikowe. Przy stoliku o tematyce dotyczącej rynku pracy dyskusja była zacięta.


Na początku spotkań temat ten nie cieszył się zainteresowaniem ze względu na złożoność problemu. W pewnym momencie kiedy do stolika zasiedli
Ryszard Czarnecki, Konstanty Radziwiłł, Adam Traczyk i ostatecznie też Anita Sowińska nastąpił przełom. Rozpoczeliśmy od tematu doradztwa zawodowego w szkołach. Kolejne poruszone tematy to dostęp do edukacji, umowy i zobowiązania dla absolwentów szkół wyższych, najniższa krajowa i programy socjalne. Po długiej przeprawie udało nam się dobrnąć do etapu sugestii działań przyszłych Europosłów. Tutaj udało się ustalić poprawki i usprawnienia programu Erasmus, prace na rzecz wymian uczniowskich i wyjazdów zagranicznych dla uczniów szkół, czy synchronizacji zeznań podatkowych dla ludzi pracujących w różnych krajach w ciągu roku i rodzin, gdzie jeden z małżonków pracuje w innym kraju niż drugi.

Ostatecznie był to stolik, przy którym rozmowy toczyły się z największym zaangażowaniem i jedyny, którego goście nie zauważyli nadejścia przerwy kawowej. Ostatecznie postulaty przyszłych Europosłów zostały spisane i podpisane przez osoby zainteresowane.

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment