Europoseł Jan Olbrycht z wizytą w ZS nr 1 w Rybniku

W piątek 22 stycznia w gmachu Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku klasy 1A i 3A (o profilu humanistycznym) miały możliwość wziąć udział w prelekcji i debacie z europosłem Janem Olbrychtem.

Jan Olbrycht – rybniczanin, polski polityk, deputowany do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej, samorządowiec i socjolog, ekspert w dziedzinie samorządu terytorialnego, a także funduszy europejskich. Pełnił funkcję burmistrza miasta Cieszyna, był radnym sejmiku, a także marszałkiem województwa śląskiego. Działał w Akcji Wyborczej Solidarność, był przewodniczącym rady politycznej Ruchu Społecznego, zakładał też Wspólnotę Samorządową Województwa Śląskiego. W 2004 przystąpił do Platformy Obywatelskiej i zasiadł w radzie krajowej tej partii; w 2004 został posłem do PE, objął stanowisko wiceprzewodniczącego komisji rozwoju regionalnego, przystąpił też do komisji transportu i turystyki.

Głównym tematem piątkowego spotkania z uczniami były aktualne problemy i wyzwania stojące przed Unią Europejską. Poseł Olbrycht dokładnie wyjaśnił, na czym polega kryzys migracyjny oraz polityka multikulti w Unii. Podjął się również debaty na temat spraw bieżących takich jak: bezpieczeństwo, a strefa Schengen, BREXIT – wyjście Wielkiej Brytanii z UE, kryzys solidarności oraz problemy strefy euro, spowodowane kryzysem np. w Grecji.

fot. Klaudia Kozioł
fot. Klaudia Kozioł
fot. Klaudia Kozioł
fot. Klaudia Kozioł
fot. Klaudia Kozioł
fot. Klaudia Kozioł
fot. Klaudia Kozioł
fot. Klaudia Kozioł
fot. Klaudia Kozioł
fot. Klaudia Kozioł
fot. Klaudia Kozioł
fot. Klaudia Kozioł
fot. Klaudia Kozioł
fot. Klaudia Kozioł

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment