Fundacja „Mega do Zdrowia”

W lipcu 2013 roku w Krępie Słupskiej  powstała fundacja Mega do zdrowia.

Celem tej instytucji jest stwarzanie możliwości samorealizacji i harmonijnego rozwoju człowieka na każdym etapie jego życia, edukacja kształtująca świadome postawy do życia w zdrowiu i zgodzie z naturalnym środowiskiem oraz upowszechnianie, promocja i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w zgodzie z natur

Fundacja specjalizuje się  w pomaganiu ludziom  przewlekle chorym, zazwyczaj na raka oraz zastosowaniu energii odnawialnej.  Wszystko nastawione jest na zdrowie psychiczne i fizyczne.
Pani Maria Damaszk, która jest prezesem fundacji, a zarazem specjalistą w dziedzinie diagnozowania psychosomatycznego  i stosowania terapii naturalnych, na co dzień zajmuje się wdrążaniem w życie terapii Gersona  i pokazywaniem pacjentom, że choroba to nie wyrok.
Pan Henryk Kowalski, który pełni funkcję wiceprezesa jest fachowcem w dziedzinie energii odnawialnej zajmuje się pracami technicznymi m.in. było to wybudowanie nowoczesnej kotłowni  czy też stworzenie projektu Eko Wioska.

 Od 1.04 w fundacji odbywać się będą  10-dniowe warsztaty prowadzone w warunkach domowych dla osób przewlekle chorych.  W programie przewidziana jest przede wszystkim terapia Gersona, która polega na usuwaniu  przyczyn choroby, a nie jedynie na tłumieniu jej objawów.
Pacjenci będą uczyć się jak, poza warsztatami radzić sobie z rakiem i stosować terapie wspomagające organizm.
Co najważniejsze w tym miejscu można znaleźć osoby, które tworzą niesamowicie przyjazną atmosferę, a przede wszystkim są nastawieni na pomoc innym i robią to w nad wyraz profesjonalny sposób.

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment