Policies

Policies and
Guidelines

At MaY, our mission is to empower every human and organization to grow throught action. To make sure everyone has a great experience, we have a few guidelines and rules​

Update

Wszystkie treści, warunki usługi, polityka prywatności i danych, materiały multimedialne, produkty, usługi są objęte CC BY-NC -ND 4.0 prawa autorskie i są chronione przez prawo. Wszystkie treści na platformie MaY są tworzone i projektowane przez MaY, fundację z Warszawy.