Dvaja kamaráti z vysokej školy, ktorí rozbehli vlastný biznis

ENGLISH VERSION BELOW.

História s DYNASTIC #1: Predstavenie

Dvaja kamaráti z vysokej školy, jedna firma. Neštudovali, ani sa nezaoberali históriou a predsa sa pustili do podnikania práve v tomto obore. Čo ich k tomu viedlo, aké boli ich začiatky a s tým spojené situácie sa dozvieš v prvom článku zo série História s DYNASTIC. A nielen toto, ale aj oveľa viac.

rsz_picmonkey_image

Dvaja kamaráti z vysokej školy, ktorí rozbehli vlastný biznis – Rastislav Medveď a Róbert Mészáros.

„Spoznali sme sa na vysokej škole a už tam sme vedeli, že chceme robiť niečo iné ako robí každý,“ vyjadril sa k školským časom Róbert, ktorý pochádza z mesta Horaliek, zo Serede.

Druhý z dvojice – Rastislav najprv chcel vedieť pôvod svojho priezviska. „Som zo stredného Slovenska, kde rodiny pod horami držali spolu a vždy ma zaujímalo ako vzniklo moje priezvisko – Medveď.“

A ako sa začal celý nápad s rodokmeňmi? „Zistili sme, že v našom okolí sa ľudia zaujímajú o svoju históriu, ale nevedeli, ako postupovať pri hľadaní. Pátranie nie je jednoduchá záležitosť a tak sme začali tvoriť tím odborníkov, ktorí sú vo svojej práci vytrvalí.“ prezradil nám Rastislav.

„Dva roky bola u nás testovacia fáza, počas ktorej sme pôsobili pod značkou Môj rodokmeň a zistili sme, že rodokmene majú potenciál.“ Ďalší rok pracovali na tom, aby vyladili systém a mali zodpovedných spolupracovníkov.

Urobili sme rebranding a vznikol DYNASTIC. Nová značka je zameraná medzinárodne, so záberom na český, rakúsky a nemecký trh.

Takéto boli začiatky značky DYNASTIC a Róbert s Rastislavom to nemali jednoduché. Históriu neštudovali a čakalo ich teda veľa nových vecí. Našli si tiež ľudí, ktorí sú historicky vzdelaní, vedia hľadať v spisoch, archívoch a hlavne majú trpezlivosť. „Aj my sme sa museli naučiť, čo znamená naša práca, aby sme vedeli našim klientom vysvetliť základné aj odborné fakty.“ Napríklad, čo je to genealogická tabuľka, genealógia či heraldika a iné výrazy, ktoré k tomu patria.

Pri práci sa vyskytnú samozrejme aj rôzne zaujímavé situácie. A aj DYNASTIC sa stretol s niečím podobným. „Minulý rok v lete nás oslovil jeden pán, s tým, že my sme boli druhá firma, ktorej zadal pátranie po jeho predkoch. Prvá firma sa dopátrala len po jeho prastarého otca a kvôli nedostatočným záznamom v archívnych spisoch nenašli spojenie s ďalšími predkami.“ Rastislav s Róbertom majú v tíme šikovných genealógov, ktorí overili podklady z prvého výskumu a zistili, že boli pravdivé. Neuspokojili sa so situáciou, že sa nedajú nájsť ďalší predkovia, a tak údaje hľadali aj inými cestami. Preskúmali zoznam padlých vojakov v prvej svetovej vojne, rôzne súpisy majetkov či urbáre.

 

rsz_mr_cup_fabien_barralFoto: Mr Cup / Fabien Barral (https://unsplash.com/@iammrcup)

Pri skúmaní našli šľachtický rod s priezviskom ich klienta, čo vyzeralo nádejne. V záznamoch sa však nenachádzalo žiadne dôveryhodné spojenie s týmto rodom a v tom čase vyčerpali všetky možnosti výskumu. „Klientovi sme spísali podrobnú analýzu, s tým, že sme naozaj overili všetky možnosti a nenašli nič. Výsledok ho nepotešil, čo je pochopiteľné.“ Ich spolupracovník Tomáš sa však nevzdal a po roku sa znovu pozrel na tento prípad.

S chladnou hlavou a novými skúsenosťami, ktoré nazbieral sa mu podarilo nájsť nové smerovanie k výskumu. Rozbehol nový prieskum, kde by sa mohli nachádzať oficiálne podložené podklady a dostal sa z juhu Slovenska až do Budapešti. Nakoniec sa dopátral k východisku, ktoré potvrdili, že rod ich klienta naozaj pokračuje do minulosti.

„Najťažšie bolo povedať klientovi, že sa nenašiel jeho predok v relatívne blízkej minulosti. My však za to nemôžeme, pretože všetko závisí od toho, ako sú vedené archívne spisy. Mali sme však o to lepší pocit, keď sme ho rok na to mohli opäť kontaktovať a povedať mu, že nám jeho prípad nedal spávať, venujeme sa mu, a našli sme overenú spojitosť pre pokračovanie výskumu.“

A v čom je táto firma odlišná od väčšiny iných? Majú skvelých a šikovných ľudí, ktorí sú vďační, že robia to, čo ich baví. Je to neskutočne úžasné a nevidí sa to v každej spoločnosti. Nemajú fixný pracovný čas, zadelia si ho sami, ako im to vyhovuje, pretože pracujú z domu. Tým pádom trávia viac času so svojimi rodinami.

„Sme nastavení tak, že nemusia robiť celý deň, no majú podať dohodnutý výkon a zaň sú aj hodnotení. Nám to tak funguje.“

rsz_photo-1466786784937-3e682c802b14

Foto: Sebastian Mantel (https://unsplash.com/@sebamantel)

Takisto sa snažia čerpať rôzne rady z knihy Delivering happiness od Tonyho Hsieha, kde autor píše, ako mať najlepší zákaznícky servis. A v čom to spočíva? Jednoducho – mať najspokojnejších zamestnancov. Určite sa pýtaš, ako to firma môže docieliť, však? Opäť jednoduchá odpoveď – neinvestovať peniaze len do reklamy, ale aj do šťastia svojich zamestnancov. Aby si napríklad užili s rodinou príjemný pobyt v príjemnom prostredí a podobne. „Po čase budú o tebe hovoriť, aká si skvelá firma a takou ťa aj spravia,“ dodal Róbert. Veľmi zaujímavá a pekná myšlienka, no nie?

Čo sa však mne osobne páči na firme DYNASTIC, je už len to, že nemajú zamestnancov, ale partnerov- členov tímu, ktorí prikladajú ruku k dielu a tým posúvajú celú firmu ďalej. Spolu tvoria výstupy, vkladajú do toho či už svoje skúsenosti alebo historickú odbornosť.

Veľké ďakujem patrí Róbertovi aj Rastislavovi, že si našli čas na stretnutie a to, že sa s nami podelili o svoje začiatky. My im držíme palce, aby im všetko vychádzalo. V ďalšej časti sa spolu pozrieme na to, ako prebieha proces tvorby rodokmeňov.

Ďakujem tiež čitateľom za každé prečítanie, koment či like. A prajem pekný deň! 🙂

Baška

ENGLISH VERSION

History with DYNASTIC #1: Introduction

Two friends from the same college, one company. Neither of them studied or was interested in history, and yet they chose to start their business in this field. Find out why they chose to do so, how they kicked it off, about their experiences and much more in the first part of the new series “History with DYNASTIC.”

Two college buddies who started their own business – Rastislav Medveď and Róbert Mészáros.

“We met at college and knew right away we wanted to do something different than anyone else,” explained Róbert from Sereď.

The other one of the pair, Rastislav wanted to find out about the origin of his family name first. “I come from the middle part of Slovakia, where families are close to each other and I always wondered how we got our last name – Medveď.” (t/n: Medveď is the Slovak Word for a bear.)

And how did the whole idea about family trees come to their minds? “We found out there were many people in our area who were interested in their personal history, but did not know how to proceed. The search for more information is not an easy task, so we began to build up a team of professionals who could be persistent at their work.” Rastislav told us.

“The testing phase took us two years. During that time, we were known as “Môj rodokmeň” (t/n: en. My Family Tree) and found out that this field has a certain potencial.” They spent the next year to improve the system and to employ responsible co-workers.

We rebranded and established DYNASTIC. This new brand is oriented on the international market, targeting mostly the Czech, Austrian and German market.

These were the early beginnings of the brand DYNASTIC. It was not easy for Róbert and Rastislav. They had never studied history and therefore faced a lot of new experience. Luckily, they found people with historical knowledge who knew how to look up anything in old writings, archives and first of all, had a lot of patience. “Both of us had to learn more about our work to be able to explain some basic technical terms to our future clients.” This includes terms such as “a genealogical table” or “heraldry” and many other related expressions.

Thanks to their work, they came into various interesting situations. “We got a request from one mister last summer. He claimed, we were already second company he asked to look for his ancestors. The first one´s search was not able to discover any further relatives than his great-great father due to uncomplete entries in archived writings.” Rastislav and Róbert´s team successfully proved the findings from the first research valid. However, they were not satisfied with the situation and tried different means to find even more relatives. They studied lists of fallen soldiers from the First World War, various property inventories and land registers.

Durings their search they stumbled upon a noble family with the same last name as the client had. However, they were no dependable connections with the family line in the records and all means of research were already undertaken. “We gave the client a very detailed analysis of the process of the search, including the fact that we checked all possible ways of collecting information and couldn´t make any more progress. It´s only understandable that he wasn´t pleased about the results.” But their co-worker Tomáš did not give up and after a year looked into the case once more.

He kept his cool and using the new experiences he gained in the meantime was able to find another route to the research. He decided to look for official sources in the southern part of Slovakia and ended up in Budapest. At last he discovered more data which proved their client actually had some more connections dating to the past.

“The hardest part was to explain to the client that we couldn´t find a relatively close relative in the recent past. But there is nothing we can do about that, because it all depends on the way the writings in the archives are systemized. It was a good feeling though, to contact him a year later to tell him his case left us restless, that we were working on it again and actually have found a reliable source to continue the research.”

And what makes this company different? Their employees are great and very skilful people, who are thankful they can unite their work with enjoyment. It´s unbelievable and a rare occurance in the present society. Their working hours aren´t fixed, they can adjust them to their liking since they all work from their own homes. This way they can spend more time with their families.

“It works like this: our workers don ´t need to work all day long; they just have to finish all the required tasks on which they are also evaluated.”

They are also trying to improve their customer service according to Tony Hsieh´s book “Delivering hapiness”. So what´s the key to success? It´s simple – to have the most contend employees. You would surely like to know what it takes for a company to achieve this. The answer is once again simple one – don´t just invest your finances in advertisement but also in the hapiness of your own employees. One way would be to let them spend a nice holiday with their family at a peaceful place. “After some time they will  start to talk about how great your company is and they themselves will be actually the ones who make it so great.” said Róbert. What an interesting and a nice idea!

However, what I personally like about DYNASTIC the most is the fact that they see their employees as co-workers and an equally important part of their team, who also help to improve the company directly. They produce the results together using their own experiences and historical knowledge.

I would like to send one huge Thank you! to Róbert and Rastislav for their time and their experiences. We wish them all the best in the future projects too. Look forward to the continuation of this series where we will look more into the process of creating a family tree.

I would also like to thank everyone who read, commented or liked this article. Have a nice day!

Baška

 

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment