Kompetencje przyszłości w 2020 roku

„Organizacje przyszłości będą zdominowane przez miękkie umiejętności.” J. Berridge

Taka filozofia przyświeca trenerom z Sambor Training Hub, gdzie chcemy przygotować pracowników na wyzwania jakie stawia nam nadchodząca przyszłość i pomóc im zdobyć kompetencje niezbędne by właściwie zaadaptować się do nowych trendów i zmian. Tylko jak określić, czego powinniśmy uczyć? Po inspiracje sięgamy do analiz mądrzejszych kolegów.

W ostatnim czasie zespół naukowców z IFTF – Institute for the Future Uniwersytetu w Phoenix – we współpracy z przedstawicielami wielkiego biznesu przygotował raport. Wyodrębniono tam listę niezbędnych w 2020 roku kompetencji, które będą najważniejsze dla pracodawców.

Uwzględniono sześć zmiennych, trendów zmieniających oblicze rynku pracy i wpływających na konieczność rozwoju innych niż dotychczas kompetencji.

 • starzenie się społeczeństw i wydłużający się czas życia przeciętnego człowieka
 • rozwój narzędzi komunikacji globalnej (m.in media społecznościowe)
 • zwiększenie sieci powiązań na różnych poziomach życia ekonomicznego, politycznego i społecznego
 • przyrost tworzonych informacji na niespotykaną dotąd skalę (informatyzacja świata)
 • wkroczenie na rynek inteligentnych systemów i maszyn (sztuczna inteligencja)
 • ekspansja globalnych korporacji

“Menedżerowie, którzy nie posiądą odpowiednich kompetencji interpersonalnych, stanowić będą hamulec postępu, a drogę transformacji uczynią długą i wyboistą, zaś zarządzane przez nich firmy nie spełnią oczekiwań organizacji XXI wieku.” – J. Penc

W oparciu o te trendy naukowcy określili 10 kompetencji, które będą kluczowymi przewagami pracowników na rynku pracy. Są to głównie umiejętności miękkie, częściowo już uznawane za bardzo wartościowe, ale część z nich dopiero nabiera swojego znaczenia:

 1. Sense – making: zdolność do odkrywania ale i nadawania głębszego sensu temu, co chcemy wyrazić.
 2. Social intelligence: inteligencja społeczna czyli zdolność do komunikowania się w prosty i bezpośredni sposób, a także wchodzenia w relacje międzyludzkie.
 3. Novel & Adaptive thinking: myślenie adaptacyjne, biegłość w rozwiązywaniu problemów, wymyślaniu rozwiązań i odpowiedzi wykraczających poza schemat.
 4. Cross-cultural competency: zdolność do pracy w zróżnicowanym środowisku kulturowym.
 5. Computational thinking: zdolność przetwarzania dużej ilości informacji rozumowania opartego na danych (zwłaszcza wyciągania wniosków z tzw. Big Data).
 6. New-media literacy: umiejętność korzystania z nowych mediów czyli nie tylko publikowanie postów na Facebooku w najbardziej odpowiednim czasie. Także jedna z umiejętności, zakładająca zdolność do krytycznej oceny i opracowania treści, publikowanych w nowych mediach oraz wykorzystania ich w skutecznej komunikacji.
 7. Transdisciplinarity: interdyscyplinarność rozumiana jako umiejętność czytania i rozumienia pojęć w wielu dyscyplinach.
 8. Design mindset: myślenie projektowe czy zdolność do prezentowania i rozwijania sposobów pracy dla osiągnięcia pożądanych wyników.
 9. Cognitive load management: zdolność do zmaksymalizowania funkcjonowania poznawczego i przyswajania wielu bodźców przy użyciu różnych narzędzi i technik.
 10. Virtual collaboration: zdolność do współpracy wirtualnej w sposób wydajny, zaangażowany i wykazujący obecność w pracy wirtualnego zespołu

 

Źródło: Oryginał raportu pod linkiem http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf

Comments

 • No comments yet.
 • Add a comment