MaD Teens Festival

15 grudnia 2015 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Częstochowie odbędzie się finał Regionalnego Przeglądu Małych Form Teatralnych i Wokalnych w Języku Angielskim dla młodzieży. Organizatorami są Stowarzyszenie kultura.pl oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Przegląd ma na celu promowanie ,,młodych talentów’’ na płaszczyźnie teatralnej i muzycznej oraz młodzieży, która wykazuje się nieprzeciętnym uzdolnieniem lingwistycznym. Istotną kwestią jest uwrażliwienie społeczności na piękny sposób posługiwania się językiem obcym. Organizatorzy MaD Teens Festival, tj. Music and Drama Teens Festival mówią, że chcieliby rozbudzić w częstochowskiej młodzieży zainteresowanie literaturą angielską, aktywnością muzyczną, a także teatrem jako formą wyrazu artystycznego. Inspirować do rozwijania własnej twórczości w obszarach teatralnych i muzycznych.
Tematyka prezentowanego repertuaru jest dowolna. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z gotowych scenariuszy lub z własnego opracowania wybranego utworu literackiego. Na zaprezentowanie spektaklu przeznaczono od 10 do 30 minut. Udział mogły wziąć zespoły teatralne oraz soliści w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz prezentację nagrodzonych spektakli i solistów (Miejski Ośrodek Kultury przy ul. Łukasińskiego 50/68).

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment