Młodzi powinni mieć głos – jakiej reprezentacji potrzebuje polska młodzież?

Radę Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji, która została powołana przez Minister Edukacji Narodowej w dniu 23 września 2016 r. Tworzy ją grupa 16 członków oraz 16 zastępców członków, którzy reprezentują wszystkie 16 województw. Zadaniem Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej jest przedstawianie głosu młodzieży oraz wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży.

Faktem jest, że młodzi od lat powtarzają, że czują się nie słuchani. Że brak jest narzędzi, które pozwoliłyby im skutecznie wyrażać własne zdanie na bardzo wielu płaszczyznach. Równocześnie osoby aktywne społecznie w wielu sytuacjach sygnalizują potrzebę większej reprezentacji młodzieży na poziomie krajowym.

Członkowie Rady Dzieci i Młodzieży RP przy MEN zdecydowali się wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Pierwszym krokiem, mającym pozwolić na wypracowanie systemowych rozwiązań jest zaplanowany przez nas cykl 16 spotkań w miastach wojewódzkich. W jego trakcie postaramy się wspólnie odpowiedzieć na tytułowe pytanie, czyli „jakiej reprezentacji potrzebuje polska młodzież?”.

Tymi spotkaniami chcą stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń dla młodych zainteresowanych aktywnością społeczną z całej Polski. Wierzą bowiem, że dla dużej części młodych ludzi społeczeństwo obywatelskie jest rzeczą ważną, wielu z nich działa bowiem w Młodzieżowej Radzie, NGOsie, grupie nieformalnej, chce zacząć swoją przygodę z aktywnością społeczną lub po prostu podzielić się swoim zdaniem, te spotkania są właśnie dla nich.

Jednym z elementów nadchodzących spotkań regionalnych będzie konsultacja treści projektu Ustawy o Radzie Młodzieży autorstwa członków Rady. Projekt ma stanowić punkt wyjścia do podjęcia rozmów i szerokiej debaty publicznej na temat utworzenia organu ustawowo reprezentującego młodzież w Polsce. Do 28 kwietnia uwagi do projektu zgłaszać można również drogą mailową, przesyłając wiadomość na adres [email protected].

Szczegółowy harmonogram konsultacji oraz formularze zgłoszeniowe na dostępne są na stronie Rady Dzieci i Młodzieży RP na facebooku: facebook.com/radamlodziezy/

Przyjdź, spotkaj się z nami i powiedz co myślisz! Czekamy na Was w:

Rzeszowie – https://web.facebook.com/events/1438755159478755/
Krakowie – https://web.facebook.com/events/1336761246390298/

Katowicach – https://web.facebook.com/events/2267248780167841/
Opolu – https://web.facebook.com/events/412135589163089/

Wrocławiu – https://web.facebook.com/events/1840214882912670/
Poznaniu – https://web.facebook.com/events/276294292824882/

Gorzowie Wielkopolskim – https://web.facebook.com/events/190576738124350/
Szczecinie – https://web.facebook.com/events/230345307442082/

Gdańsku – https://web.facebook.com/events/190530288123407/
Olsztynie – https://web.facebook.com/events/273828343070952/

Białymstoku – https://web.facebook.com/events/226187734524469/

Lublinie – https://web.facebook.com/events/1846809785568387/
Kielcach – https://web.facebook.com/events/621853984680109/

Łodzi – https://web.facebook.com/events/295886454165320/
Bydgoszczy – https://web.facebook.com/events/1960088210881150/

Warszawie – https://web.facebook.com/events/1758062654505152/

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment