Społeczeństwo obywatelskie w Lublinie, a Młodzieżowa Rada Miasta

Lublin. Miasto kilku wzgórz, zimnego wiatru od strony Bramy Grodzkiej i wytrwale rozwijającego się społeczeństwa obywatelskiego. W tym procesie znaczną rolę ma młodzież, która angażuje się w szeregi różnych inicjatyw i napędza rozwój społeczny Lublina. Do najważniejszych przedstawicieli organizacji lub organów związanych z młodzieżą, które działają na rzecz społeczeństwa, należy Młodzieżowa Rada Miasta Lublin. Dzisiaj powiemy sobie o niej kilka słów.

Młodzieżowe Rady Miast to organy doradcze przy samorządach terytorialnych. W niektórych miastach mogą nawet formalnie opiniować uchwały władz dotyczące młodzieży. Jest ich wiele w Polsce, a do największych należy Młodzieżowa Rada Miasta Lublin, która odbywa właśnie swoją XI kadencję. Powstała 25 maja 2006 r. Jest to jeden z czołowych organów, który pozwala młodzieży na zaangażowanie się w sprawy miasta. Na członków składają się przedstawiciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy są wybierani na przedstawicieli w swoich szkołach w wyborach demokratycznych.

Ale czym na co dzień zajmuje się MRM Lublin?

Sesje MRM odbywają się co miesiąc. Pomiędzy nimi pracują konkretne komisje lub specjalnie powołane zespoły. Sesje mają swój określony porządek obrad. Charakter obrad jest bardzo profesjonalny i stara się upodabniać do pełnoprawnych organów samorządu terytorialnego. MRM zajmuje się określonymi problemami i zagadnieniami. Trzeba przyznać Radzie, że cały czas podejmuje kroki w stronę udoskonalania swojej formy i systemu pracy.

Czym natomiast zajmowała się ostatnio?

Ostatnia sesja, czyli V, miała miejsce 10 marca. Zaczęła się od wystąpienia zaproszonych gości. W pierwszej kolejności był to ubiegłoroczny przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, czyli Kacper Szymczak, który wyraził swoje zadowolenie odnośnie wciąż spełnianej roli MRM i jakości, jaką sobą reprezentuje. Powiedział również kilka słów o organie, w jakim obecnie działa, czyli Radzie Dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji. Następnie przemawiał Mateusz Gabryel, który z kolei powiedział do członków, by pozostali bezpartyjni, bo dzięki temu są i będą silni. Przedstawił również swoje projekty, czyli Gildie Młodych oraz Stowarzyszenie Wolna Europa. Do zebranych mówiła również Agata Stadnik, przedstawicielka MaY Lublin oraz przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Rzeszów.

V sesja XI kadencji MRM Lublin

Później zatwierdzono protokół z poprzedniej sesji i zajęto się uchwałami odnośnie bieżących spraw, czyli: objęcia patronatem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Zmiana myślenia o zamówieniach publicznych w samorządzie terytorialnym, uchwalenia budżetu Młodzieżowej Rady Miasta Lublin oraz utworzenia Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Lublina. Kolejne sprawy to: Powołanie Jury nagrody Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, sprawa szkolenia dla Radnych Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w dniach 1-2 kwietnia 2017 r., szkolenie dla członków Samorządów Uczniowskich w dniach 6-7 kwietnia 2017 r. oraz sprawozdanie z działalności miedzy sesjami komisji tematycznych Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XI kadencji.

Długą i burzliwą dyskusję wywołał projekt o powołaniu organu Prezydenta Młodzieży. Głosowanie nad tą ustawą przeniesiono na następną sesję, która będzie miała miejsce już 11 kwietnia.

Dlaczego to takie ważne żebyśmy śledzili kroki Młodzieżowej Rady Miasta Lublin?

Trzeba w tym miejscu podkreślić, jak ważną rolę w kształtowaniu świadomości obywatelskiej wśród młodych ludzi odgrywają takie inicjatywy. Niestety patrząc ogólnie, nasze społeczeństwo nie jest zbyt zaangażowane. Jego większość ogranicza się do chodzenia na wybory, bądź narzekania na ich wynik. Nie jest to zjawisko wyjątkowe, bo takie zachowania są typowe dla młodych demokracji. A jednak istotę tego ustroju stanowią nawet nie wybory, tylko szereg drobnych inicjatyw, które pokazują prawdziwą siłę społeczeństwa. Bardzo możliwe, że nasze pokolenie jest pierwszym, które na szeroką skalę będzie miało w pełni zaangażować się w sprawy społeczne, nawet drobne. Jednak, by tak się stało, musi w jakiś sposób wykształcić w sobie te postawy.

Młodzieżowa Rada Miasta jest ku temu idealnym początkiem. Nie tylko z punktu widzenia jej członków, ale także osób z zewnątrz, które powinny śledzić jej poczynania. Przecież to właśnie w ten sposób nadają sens jej istnieniu i staraniom osób w niej zasiadających. Nie powinniśmy jednak bardzo idealizować jej oblicza.W MRM większość stanowią osoby, które są tam z przypadku lecz oni również się w niej bardzo rozwijają. Ale za to jeśli spojrzymy na tą mniejszość, zobaczymy przyszłe wielkie osobistości, osoby, które mają talent, zapał i pomysł na siebie. To my nadajemy im cel i chęć działania, więc wspierajmy ich, pokazujmy, że widzimy i że nie starają się na marne. Swoją uwagą możemy sprawić, że Młodzieżowa Rada Miasta stanie się jeszcze bardziej profesjonalna, a już wypada naprawdę dobrze.

Dlatego też warto śledzić poczynania naszych bezpartyjnych, zaangażowanych znajomych ze szkół, na których w końcu głosowaliśmy.

Dokumentacja fotograficzna z V sesji XI kadencji:

Zdjęcia zostały wykonane prze Michała Prusa.

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment