Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika

We wtorek 25 października w Urzędzie Miasta odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika. Czym jest sama Rada, co wchodzi w jej zakres obowiązków i “z czym się to je”?

Na pierwszym spotkaniu MRM Rybnika okazję zagościć miały takie osobistości, jak dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych umiejscowionych na terenie miasta czy zastępca prezydenta miasta, Wojciech Świerkosz. Plan sesji, obejmował zarówno zaprzysiężenie nowych radnych jak i plany w związku z akcją charytatywną “Czapka św. Mikołaja”. Jednak czym są Młodzieżowe Rady, jak długo prosperują i czemu służą?

Stworzenie Młodzieżowych Rad uważa się za nową inicjatywę, która zaledwie stawia pierwsze kroki w Polsce. W ramach ciekawostki: pierwszy taki organ został utworzony w Częstochowie, w roku 1990. Formalnie, zostało to umożliwione w 2001 roku, gdy wraz z nowelizacją ustaw samorządowych, do ustawy o samorządzie gminnym wprowadzono art. 5b, oficjalnie zezwalający na utworzenie młodzieżowej rady gminy. Tę datę można wyznaczyć jako początek egzystencji prawnej organu.

W skład rad miasta wchodzą uczniowie szkół zarówno ponadgimnazjalnych, jak i gimnazjalnych. Wybierani są oni przez rówieśników w szkołach, a kandydaci z największą ilością głosów otrzymują “mandat” młodzieżowego radnego. Limit to 2 reprezentantów danej placówki oraz 3 reprezentantów zespołu szkół. Z tego wynika również, że na potencjalnym przedstawicielu ciąży spora odpowiedzialność zagwarantowania jak najlepszego wizerunku środowisku, które reprezentuje. Dbałość o interesy własnych rówieśników można uznać za podstawowy postulat każdego młodzieżowego radnego.

W samym Rybniku mieści się 10 szkół ponadgimnazjalnych, z których to reprezentanci stanowią radę miasta. Zakres funkcji i  obowiązków tego organu obejmuje dość szerokie spektrum, począwszy od wpływu na organizację imprez kulturalnych, różnych akcji czy koncertów, kończąc na bezpośrednich uprawnieniach opiniowania uchwał rad gmin dotyczących młodzieży.

Sesje MRM Rybnika odbywają się w budynku Urzędu Miejskiego. Zasadniczym tegorocznym projektem organu  jest wcześniej wspomniana “Czapka św. Mikołaja” , będąca akcją o charakterze charytatywnym, w której to zebrane przez wolontariuszy pieniądze zostaną przekazane na zakup żywności dla najuboższych rodzin z Rybnika – aby i oni mogli godnie spędzić święta.

Poczynania Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika można śledzić pod tym linkiem: https://www.facebook.com/MRMRybnika/

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment