Młodzieżowe Forum Powiatu Słupskiego i miasta Słupska to organ konsultacyjno- doradczy. Zajmuje się on sprawami dotyczącymi młodzieży z publicznych szkół do programu nie kwalifikują się szkoły  dla dorosłych, działających na terenie Powiatu Słupskiego oraz miasta Słupska.

Funkcjonowanie Młodzieżowego Forum Powiatu Słupskiego oraz  Miasta Słupska (Forum Młodzieży) opiera się na Statucie  uchwalonym przez przedstawicieli szkół z terenu  Powiatu Słupskiego i miasta Słupska. Warto zaznaczyć, że uchwalony został podczas Zjazdu Samorządów Uczniowskich Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego, odbył się on 29 kwietnia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Ten dzień to początek „Młodzieżowego Forum Miasta”.

Młodzieżowe Forum to zbiór przedstawicieli jak wyżej zostało wspomniane: wszystkich publicznych szkół ponadgimnazjalnych. Stąd właśnie każda szkoła ma w tej organizacji swojego przedstawiciela. Zarząd Młodzieżowego Forum składa się z : Prezesa , dwóch Wiceprezesów oraz Sekretarza.

Członkowie wybrani zostali podczas I Młodzieżowego Forum. Miało ono miejsce podczas Zjazdu Samorządów Uczniowskich Powiatu Słupskiego i Miasta Słupska 29 kwietnia bieżącego roku.

Kto wchodzi w skład Zarządu? Oto przedstawiciele:

  • Prezes Zarządu: Natalia Mroczek (I LO)
  • Wiceprezesi: Adrian Poparda  (V LO) oraz Julia Skołysz (II LO)
  • Sekretarz: Patryk Klawikowski ( IV LO)

Pomysłodawcą Młodzieżowego Forum Słupska i Powiatu Miasta Słupska jest  Poseł XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży – Dawid Skrzypiec. Jego projekt został przyjęty oraz wcielony w z dniem uchwalenia Statutu Młodzieżowego Forum Powiatu Słupskiego i Miasta Słupska. Dawid Skrzypiec-warto wspomnieć- to  również  Ambasadorem Dialogu Usystematyzowanego,  wybiera się on już w maju na spotkanie z przedstawicielem PROM w Warszawie.
Młodzieżowe forum miasta między innymi ma celu :

1.Promowanie idei społeczności obywatelskiej wśród młodzieży
2. Upowszechnienie zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego wśród młodzieży
3. Integracja środowisk młodzieży na terenie Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego
4. Podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów i potrzeb młodzieży, z którymi boryka się Powiat Słupski oraz Miasto Słupsk
5. Organizacja szkoleń dla przedstawicieli Samorządu Uczniowskich i wymian ogólnopolskich młodzieży
6. Organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym

Osiemnastego maja odbędzie się spotkanie Zarządu Młodzieżowego Forum Powiatu Słupskiego i Miasta Słupska, i to na nim zostanie ustalony szczegółowy plan działania na tą kadencję. Sesje Młodzieżowego Forum zwoływane będą w wyznaczonym czasie i miejscu przez Zarząd Młodzieżowego Forum. Odbywać się będą w zależności od potrzeb lecz z pewnością raz na kwartał- przedstawiciele słupskiej „MFM” mają nadzieję, że będzie się to działo częściej.

Uwaga! Na logo dla „MFM” obędzie się konkurs, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału, o konkretnych wytycznych pojawią się informacje w niedalekiej przyszłości.

 

 

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment