Natáčanie show “Čo ja viem?”

ENGLISH VERSION BELOW

SHOW “ČO JA VIEM”

Dostala som možnosť ísť na natáčanie zábavno-súťažnej relácie „Čo ja viem?“ do RTVS, Slovenskej televízie. Tak prečo to nevyužiť, že? 🙂 Vzala som aj mojich dvoch kamarátov, aby bola väčšia zábava.

Táto show je na Slovensku celkom obľúbená. Súťažia v nej 3 slovenské osobnosti proti 200 študentom z vysokých škôl z celej krajiny v rôznych vedomostných otázkach. Po piatich kolách, najlepší študent a najlepšia osobnosť idú do finále, kde taktiež odpovedajú na otázky- na časový limit, sú tú dva stĺpce, kde musia nájsť správnu odpoveď. Za každú správnu odpoveď sa im prirátavajú peniažky.

Časť z nich dostane študent a druhú časť venuje osobnosť na nejakú dobrú vec. Na konci je potom vždy časť, kde všetci sa postavia a kým hrá zvučka, tancujú.

Bol piatok ráno (11.3.), a my sme kráčali do televízie, kde sme stretli ďalších študentov. Po menšom hľadaní štúdia, pretože areál televízie je celkom veľký, sme prišli na miesto, kde sa začala registrácia.

IMG_20160311_074738Zdroj : Barbara Baisová

Čakali sme na ňu vyše hodinu, keďže nás tu bolo vyše 200 študentov. Mysleli sme si, že dostaneme tie najhoršie miesta, no naopak, dostali sme miesta v prvom rade. Po registrácii sme mali pár minút čas, tak sme odbehli do bufetu a dali si niečo sladké. Pred 10:00 sme sa všetci zišli pred štúdiom, kde nám ľudia z televízie dali pár inštrukcii, ako bude prebiehať celý deň. A potom sme už šli do štúdia.

IMG_20160311_140008Zdroj: Barbara Baisová

Posadali sme si na svoje miesta a následne sa už začala prvá časť dňa. Kým prichystali všetku techniku, my diváci –študenti sme dostávali úvodne pokyny, ako a kedy tlieskať, kedy sa usmievať a podobne. Neskôr prišiel moderátor celej show Marcel Merčiak a aj 3 slovenské osobnosti, Martin Mňahončák, Marek Majeský a Petra Dalila Bernasovská.

Toto vydanie bolo práve na 1.4, takže len tak zo zábavy dali pár študentom masky slávnych osobností a dostali ich dokonca aj osobnosti. Ešte na začiatku sme mali úvodné cvičné kolo s 10 otázkami. Vyskúšali sme si to a už sa začala úvodná zvučka a s ňou aj celé natáčanie. Osobnosti mali najprv masky, ale keď ich moderátor uvítal a predstavil ,dali si ich dole. Takisto privítal aj pár študentov, ktorí mali tieto masky. Hneď po tom sa už začalo súťažiť.

Otázky boli z rôznych oblastí, niektoré boli ťažké, iné nie. Počas menších technických páuz sme si vždy spravili pár fotiek. Táto prvá časť trvala približne 3 hodiny a po nej sme dostali hodinovú pauzu na obed. Po menšom obede v televíznom bufete nás čakala druhá časť natáčania.

Prišli iné tri osobnosti- Vladimír Kobielsky, Braňo Bystriansky a Oľga Belešová. Samozrejme sme mali aj úplne odlišné otázky ako v tej prvej časti. Všetci traja sme sa zhodli, že táto časť bola oveľa lepšia. Táto trojica hercov bola veľmi vtipná a zábavná, takže sme sa dosť nasmiali. Po troch hodinách natáčania prišlo finále a posledná časť, kde sme sa postavili a trochu tancovali a tlieskali.

Tento deň bol síce náročný a únavný, ale keďže sme prvýkrát boli na takomto natáčaní, sme si to celkom užili.

12825539_1144526278920966_288488275_nZdroj: Barbara Baisová

Ďakujem za prečítanie a poteší ma každý koment či lajk.

Vaša MaYmakerka, Baška 🙂

ENGLISH VERSION 

I got the chance to go to the filming of one competitive and entertaining Slovak show „Čo ja viem?“(en. What do I know?)–to RVTS, the Slovak television. So why not to take the opportunity to go? I went with two of my friends, because it´s more fun together.

This show is quite popular in Slovakia. There are 3 slovak celebrities competing against 200 university students from the whole country in various questions – from math, physics, biology, celebrity lives, music, history, etc. After 5 rounds, the best student and the best celebrity proceed to the final round, where they also answer the questions in a short time limit and they must choose the right answer from two collumns. Every correct answer means some money.

One part of it goes to the student and the celebrity gives the second part for some good deed. At the end everyone stands up and dances while the theme song of the show runs in the background.

It was a Friday morning and we were walking to the television, where we met other students. It tooks us a while to find the studio, because the area of TV was quite big, we came to a place where the registration was held.

200 students came in total, so we had to wait one hour for it. We thought that we would get the worst places but surprisingly we got the seats in the first row. After the registration there was still a little time left so we went to a small cafeteria and bought some sweets. Before 10 o´clock a.m. some people from television instructed us about what the schedule for the day would look like. Then we went to the studio.

We sat down in our places and then the first part of the day began. While they were preparing the technical stuff, we (students) were being informed, how and when we should clap our hands, when we must smile and so on. Later came the anchorman of the show- Marcel Merčiak and three Slovak celebrities: Martin Mňahončák, Marek Majeský and Petra Dalila Bernasovská.

This show will aired on April Fool´s day so they gave masks of famous people to the students and also to celebrities as a joke. Firstly, we had a pilot round with 10 questions. We tried it out, then with the theme song the whole filming started. Celebrities had these masks, and when the anchorman welcomed them, they put them away. He also welcomed the students with these masks. After that, the competition started.

The questions were from various fields of interest, some of them were hard and some were easy.During the short breaks we always took some photos. This first part took about 3 hours to shoot and afterwards we had a one-hour break for lunch. After a small lunch in the TV caffeteria, the second part of the day begun.

Another 3 celebrities arrived: Vladimír Kobielsky, Braňo Bytriansky and Oľga Belešová. We had different questions than in the first part. We agreed all three, that this part was better and more entertaining than the first. These 3 actors were very witty, and made us laugh a lot. After another three hours, the final round came and also the last part, we all stood up, danced a little bit and clapped our hands.
This day was tiring and hard, but we took part in the filming for the first time and in the end we really enjoyed it.

Thank you for reading, give like or leave comment.

Your MaYmaker, Baška 🙂

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment