Description

Reprezentujemy młodych mieszkańców Piaseczna w strukturach samorządu.. Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno jest organem doradczym i reprezentacją młodzieży w strukturach lokalnych. Inicjuje, wspiera oraz pomaga w realizowaniu wizji młodych ludzi dotyczących naszego miasta. Wskazuje innym organom potrzeby rówieśników i stara się kształtować miasto tak, jak widzą je młodzi ludzie. Buduje tożsamość z miastem wśród młodych oraz pokazuje dobre praktyki działań i zachęca do czynnego brania udziału w życiu gminy. Reprezentuje wizję młodych z Piaseczna na forum ogólnopolskim.

Location

Piaseczno, Poland

Region
Categories
Contact business

  • No comments yet.
  • Add a review