Lodowisko na Rudzie już otwarte!

Wczoraj tj. w piątek 18 grudnia lodowisko na Rudzie zostało oficjalnie otwarte. Poznajcie tegoroczny cennik wejść na ślizgawkę. 

Cennik:
Bilet normalny – 5 zł.
Bilet ulgowy – 3 zł.

Bilet szkolny dla uczestników (dla jednej osoby) grup zorganizowanych z opiekunem – 1 zł.
Bilet rodzinny – 10 zł.
Wypożyczenie łyżew – 5 zł.
Ostrzenie łyżew (para) – 5 zł.

Wstęp bezpłatny przysługuje:
– dzieciom do lat 4 na kąpieliskach, pływalniach i lodowisku – wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,
– opiekunom grup zorganizowanych na pływalniach i lodowisku – na każde 15 osób jeden opiekun.

Bilet ulgowy przysługuje po okazaniu dokumentu stwierdzającego możliwość przyznania ulgi: dzieciom w wieku 5-7 lat, dzieciom i młodzieży uczącej się, studentom do 26 roku życia, rencistom,emerytom, inwalidom wojennym, osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Bilet rodzinny przysługuje niezależnie od ilości osób w rodzinie, pod warunkiem wykazania się wspólnym adresem zamieszkania lub wspólnym nazwiskiem na podstawie dowodu osobistego, legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment