Performance Art Meeting, czyli żywa sztuka!

Już 25 listopada w Lublinie w Galerii Labirynt rozpoczynają się spotkania pasjonatów sztuki performance. Podczas dwudniowego cyklu będzie można spotkać wybitnych artystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy!

Performance: co to takiego?

Performance_in_Tokyo
Performer na ulicach Tokio

Performance uważany jest za sztukę żywą rozumianą dwojako: z jednej strony jako osobisty, personalny pokaz artysty przed publicznością i bezpośredni z nią kontakt, z drugiej – jako sprzeciw wobec tego, co skonwencjonalizowane. Choć obecnie bliższy jest sztukom nietrwałym, jak teatr, swe korzenie zawdzięcza tradycji malarstwa gestu Jacksona Polocka, który wyeksponował akt malowania. Sam proces malarski rozwinęli jego następcy usuwając płótno, a w miejsce dzieła jako rezultatu twórczego umieścili sam proces tworzenia nieowocujący żadnym materialnym dziełem sztuki. Obecnie jedyną namacalną pozostałością z przedstawienia jest materiał filmowy, fotograficzny itp.

Artysta występujący przed publicznością jest zarówno twórcą, jak i materią sztuki. Elementem performance może być właściwie każdy przedmiot, pojęcie, obiekt lub temat wskazany czy zasugerowany przez artystę w trakcie wystąpienia. Performance dąży do zaskoczenia i poruszenia publiczności. Bywa przez to przedstawieniem wysoce kontrowersyjnym, a często kontrowersyjność owa jest wręcz pożądana.

Pojęcie performance po raz pierwszy zaistniało w dniach 29 marca – 6 kwietnia 1978 roku na festiwalu sztuki performance “IAM. International Artists Meeting”. Impreza ta została zorganizowana przez Henryka Gajewskiego w studenckiej Galerii Riviera – Remont w Warszawie. Festiwal performance “IAM” był szokiem pojęciowym dla artystów polskich zajmujących się żywą sztuką oraz rodzajem manifestu artystycznego, wypowiedzianym głównie przez artystów zagranicznych. Pojawienie się pojęcia performance wywołało spory i konieczność przedyskutowania zalet oraz wad tej sztuki wobec sztuki awangardowej. W 1978 roku w Lublinie zostało zorganizowane pierwsze spotkanie performerów noszące nazwę “Performance and Body”.

Tegoroczną edycję lubelską odwiedzi klasyka polskiej sztuki performance – Janusz Bałdyga wraz ze studentami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Artysta skali światowej to Nigel Rolfe, jeden z najbardziej znanych przedstawicieli sztuki performance na świecie i studentów Royal College of Arts w Londynie.

Program:

25.11. (środa), godz. 18.00
Janusz Bałdyga
studenci Pracowni Sztuki Performance UAP:
Dobrawa Deczkowska | Mateusz Fabiś | Léann Herlihy | Justyna Kuchta | Szymon Kula | Adam Łuczak | Valentin Merchan | Paulina Pankiewicz | Julia Popławska | Patrycja Plich | Vitalii Shupliak | Mateusz Smoczyk

26.11. (czwartek), godz. 18.00
Nigel Rolfe
studenci Royal College of Art:
Selina Bonelli | Paula Fitzsimons | Harriet Fleuriot | Eunjung Kim | Yuki Kobayashi | Hollie Miller | Luli Perez | Sandra Stanionyte | Saskia Vranken

Wstęp wolny!

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment