Początki państwa polskiego – cz. I “Co działo się przed Chrztem?”

Średniowieczna Europa od VIII do X wieku kojarzy nam się zazwyczaj z państwem Karola Wielkiego czy też Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego, które to coraz bardziej rozwijały się – budując miasta i prowadząc handel. W tle rysuje się konflikt między papiestwem a cesarstwem. A jak przedstawia się sytuacja na ziemiach polskich?

Murowane miasta a grody

png;base64db38039e3f872722 (720x480)
Najbardziej znanym przykładem grodu na ziemiach polskich jest niewątpliwie Biskupin. Powstała ok. VIII w.p.n.e. Osada ta została odkryta przed II wojną światową, a dziś jest uznawana za jeden z pomników historii Polski. (źródło grafiki: echaswantewita.blogspot.com)

Ziemie polskie aż do X wieku były praktycznie nietknięte przez intensywny rozwój cywilizacji. Ponad 80% ziem pokrywały gęste lasy, a średnia gęstość zaludnienia wynosiła ok. 4 osób na 1 km kw. (dla porównania dziś jest to ok. 100-120 osób). Liczba mieszkańców nie przekraczała miliona osób. Gdy Zachód intensywnie się rozwijał – m.in. tworząc nowoczesne ośrodki miejskie na ziemiach polskich dominowały grody – niewielkie osady, które będąc otoczone wałami obronnymi zapewniały obronę przed najeźdźcą. Życie mieszkańców koncentrowało się głównie na roli. Były to pierwsze – jeszcze prymitywne formy państwowości.

Trzeba przyznać, że intensywny rozwój na ziemiach dzisiejszej Polski przypada dopiero na pierwszą połowę X wieku. Wtedy to bowiem plemię Polan rozpoczęło ekspansywną politykę podporządkowując sobie coraz to większe terytorium. W tym miejscu warto bowiem rozważyć problem założenie państwa – mianowicie jak ono powstaje?

Według najczęstszej tezy powtarzanej przez historyków państwo może zaistnieć dopiero wtedy, gdy ludność wytwarzająca żywność jest w stanie jej wytworzyć na tyle dużo, że ci, którzy rolą się nie zajmują mogą parać się innymi zajęciami – w taki oto sposób wytwarzają się kolejne warstwy społeczeństwa m.in. rycerstwo oraz duchowieństwo.

Polanie

Polanie prowadząc lepszą politykę wewnętrzną od innych plemion na ziemiach polskich wkrótce zdobyły nad nimi przewagę. I opanowując Wielkopolskę w latach 40′ X wieku wznieśli grody m.in. w Gnieźnie, Poznaniu i Ostrowie Lednickim.

Polanami rządziła dynastia Piastów – jej nazwa wywodzi się od legendarnego założyciela – Piasta Kołodzieja, który według legendy pokonać miał króla Popiela, a wdzięczny lud obwołał go nowym władcą. Kolejni władcy są już postaciami historycznymi – mowa tutaj kolejno o: Siemowicie (synu Piasta), Leszku (lub Lestku) i Siemomyśle – ojcu Mieszka I.

Bezpośrednio przed rokiem 966 żydowski podróżnik i kupiec Ibrahin ibn Jakub pisze, że państwo Mieszka opanowało rozległe obszary, dysponując jednocześnie dobrze zorganizowaną armią i będąc bezpośrednim sąsiadem Cesarstwa. Do Polan należała wówczas Wielkopolska (z głównym grodem w Gnieźnie), ziemia lubuska, Pomorze Zachodnie. Według szacunków państwo Mieszka I liczyło ok. 100-150 tys. km kwadratowych.

Polska_960_-_992 (1000x987) (2) (800x790)
Polska w X wieku – bezpośrednio przed Chrztem Mieszko I pokonał państwo Wieletów (na zachodzie) i Polska stała się sąsiadem Cesarstwa. Mieszko uznał jednak zwierzchnictwo cesarza i zaczął płacić mu trybut z części swego terytorium. (źródło zdjęcia: www.zgapa.pl).

CDN.

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment