Czy i komu potrzebne są młodzieżowe rady? – konferencja w Warszawie

18 października 2016 roku w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja „Czy i komu potrzebne są młodzieżowe rady?” zorganizowana przez Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta Zamość byli: Barbara Czausz (radna), Malwina Wilczek (radna) oraz Dominik Wojtowicz (radny) oraz ich opiekunowie: Magdalena Hubala, Magdalena Pikuzińska i Aneta Charkot.

Konferencję prowadził prof. dr hab. Jacek Kurzępa (Poseł na Sejm RP) oraz były Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lublin Kacper Szymczak. Spotkanie rozpoczęły wystąpienia gości specjalnych: Małgorzaty Sadurskiej – Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Anny Zalewskiej – Ministra Edukacji Narodowej, dr Pawła Poszytka – p.o. Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Tomasza Klemta – Przewodniczącego Zarządu Polskiej Rady  Organizacji Młodzieżowych. Odczytany również został list Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Następnie głos zabrał Mateusz Czerniga, który poruszył temat działalności młodzieżowych rad. Wyjaśnił, na czym polega ich rola, funkcja oraz podstawowe działania.

Kolejnym punktem programu konferencji był panel dyskusyjny „Młodzieżowe Rady – co robią i czy są potrzebne?” prowadzony przez Iwonę Michałek – Posła na Sejm RP oraz Tomasza Palmi – byłego Przewodniczącego MRM Lublin. Gośćmi panelu byli Elżbieta Gabryel – Wiceprzewodnicząca MRM Lublin, Anna Podzielna – animatorka MRM Wąchock oraz Miłosz Gibas – były Przewodniczący MRM Piaseczno. Odpowiadali oni na pytania zadawane przez prowadzących, które dotyczyły konieczności tworzenia młodzieżowych rad, ich działalności oraz relacji między młodzieżową radą a władzami miasta.

Kolejną osobą, która zabrała głos był Sebastian Rysz. Poruszył on temat Europejskiego Korpusu Solidarności. Wyjaśnił, czym jest solidarność oraz co da nam przystąpienie do tejże organizacji, a więc możliwość rozwijania swoich umiejętności oraz nabywania doświadczeń.
Następnie przez Ewę Kornacką oraz Dominikę Jagiełło została przedstawiona oferta Programu Erasmus+.

Ostatnim punktem programu konferencji był drugi panel dyskusyjny „Spektrum działalności młodzieżowych rad, komu są potrzebne?” prowadzony przez dr Joannę Borowiak – Posła na Sejm RP oraz Kacpra Marciniaka – byłego przewodniczącego MRM Włocławek. Gośćmi panelu byli: Zbigniew Rasielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Torunia, Jarosław Chmielewski – Przewodniczący Rady Miasta Włocławek, Małgorzata Feliniak – opiekun MRM Włocławek, Kamila Wyrębska-Krzywdzińska – mama Przewodniczącego MRM Szczecin, Natalia Kapusta – uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie oraz Maciej Adryan – radny MRM Włocławek. Podobnie jak w poprzednim panelu, goście poruszyli temat działalności młodzieżowych rad, a także odpowiedzieli na pytanie, komu są one potrzebne. Odpowiedzi były różne: mieszkańcom, samorządowcom, radnym, a także samej młodzieży.

Na sam koniec głos mogli zabrać chętni. Każdy z nich wyraził swój pogląd na słuszność istnienia młodzieżowych rad miasta oraz wysunął wnioski.

Podczas konferencji pojawiło się wiele mądrych słów, takich jak: „Młodzież jest naszą nadzieją… nadzieją Polski”, „Wierzymy w młodzież i na młodzież stawiamy”, „Młodzi to kreatywność i siła”. Co to oznacza? Oznacza to, że młodzi odgrywają bardzo ważną rolę w społeczeństwie. Mogą oni wiele zmienić, co zresztą staje się już widoczne. W miastach bowiem powstają młodzieżowe rady, które zrzeszają osoby pełne zapału i chęci do dokonywania zmian.

A zatem, czy młodzieżowe rady są potrzebne? Jak najbardziej. Komu? Nam wszystkim.

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment