Reforma dla Polski – polski sektor bankowy

W najbliższy czwartek 12. maja odbędzie się spotkanie projektu „Reforma dla Polski” organizowanego przez studentów Szkoły Głównej Handlowej. Tematem dyskusji będą szanse i zagrożenia dla sektora bankowego w Polsce.

Dlaczego warto przyjść na spotkanie „Reformy dla Polski”?

Spotkania organizowane są średnio raz w miesiącu, za każdym razem zapraszany jest prelegent – ekspert w swojej dziedzinie, który najpierw krótko prezentuje temat, po czym następuje żywiołowa dyskusja z udziałem zgromadzonych na sali. Wszystko odbywa się w przyjaznej i luźnej atmosferze, a poruszane tematy są bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania Państwa. Podczas czwartkowego spotkania prelegentem będzie Oskar Kowalewski – profesor w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN oraz autor wielu analiz i publikacji z dziedziny bankowości, finansów oraz nadzoru korporacyjnego. Tematem panelu będą perspektywy sektora bankowego – jest to bardzo aktualna kwestia, szczególnie że od 1. lutego w życie weszło nowe obciążenie dla banków – podatek od niektórych instytucji finansowych. Poprzednie spotkania „Reformy dla Polski” dotyczyły m.in. konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, dostępności danych publicznych czy prowadzeniu polityki zagranicznej. Biorą w nich udział m.in. wykładowcy akademiccy, ludzie biznesu, aktywiści społeczni, pracownicy instytucji publicznych oraz studenci.

O początkach Reformy

Projekt „Reforma dla Polski” został zainicjowany w styczniu 2010 roku przez profesora Cezarego Wójcika i członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów i Makroekonomii. Profesor Wójcik to nie tylko koordynator „Reformy” i wykładowca akademicki, ale też poważany w środowisku ekonomista. W przeszłości był m.in. członkiem Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego, dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz kandydatem na członka Rady Polityki Pieniężnej. Sam projekt porusza kwestie ważne dla działania Państwa – uczestnikom przyświeca dewiza „Aby Polska była dobrym i mądrym krajem”. Każdy prelegent przedstawia swoją wizję poprawy danego elementu działania Państwa, po czym naraża się na krytykę i pytania ze strony pozostałych uczestników spotkań – dzięki temu każdy uczestnik debaty może zweryfikować swoje poglądy na poruszany temat.

Zaproszenie na spotkania skierowane jest do wszystkich zainteresowanych. Najbliższe odbędzie się 12. maja o godz. 19:00 w Budynku „A” Szkoły Głównej Handlowej (ul. Rakowiecka 24) w sali 117.

Więcej szczegółów o spotkaniu: https://www.facebook.com/events/604137599762925/

Więcej o „Reformie dla Polski”: https://www.facebook.com/ReformaDlaPolski/?fref=ts

 

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment