Stwórz graffiti, które pojawi się na rybnickich wiatach przystankowych!

Urząd Miasta Rybnika ogłasza konkurs „Graffiti kreator” na najlepsze grafiki, które pojawią się na wybranych betonowych wiatach przystankowych.

Konkurs skierowany jest zarówno do amatorów, jak i profesjonalistów. Na prace konkursowe czekamy do 31 marca br. Należy je składać w Biurze Kultury Urzędu Miasta Rybnika:

Najważniejsze zasady konkursu:

– grafiki powinny być zamieszczone na papierze A4 (w poziomie)
– praca powinna być opisana na odwrocie drukowanymi literami (imię i nazwisko uczestnika,telefon kontaktowy, adres e-mailowy)
– w konkursie mogą być składane te projekty, które nie były przedmiotem zgłoszenia w innych konkursach
– uczestnicy konkursu składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm), w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród
– nagrodą w konkursie jest wykonanie graffiti na uzgodnionych wiatach przystankowych w ustalonym z organizatorem terminie
– organizator zapewni autorom zwycięskich projektów materiały niezbędne do wykonania (namalowania) graffiti.

Zgłoszone do konkursu graffiti powinno nawiązywać do jednej lub kilku z niżej wskazanych wytycznych:

– położenia wybranej wiaty przystankowej,
– specyfiki miejsca,
– historii dzielnicy, miejscowych legend, wierzeń,
– charakterystycznego obiektu, usytuowanego w najbliższym otoczeniu,
– rodzaju prowadzonej w okolicy działalności,
– warunków przyrodniczych czy geograficznych.

Karta zgłoszeniowa, regulamin i wymagane oświadczenia do pobrania ze strony Urzędu Miasta Rybnika.

Comments

 • No comments yet.
 • Add a comment

  Stwórz graffiti, które pojawi się na rybnickich wiatach przystankowych!

  Urząd Miasta Rybnika ogłasza konkurs „Graffiti kreator” na najlepsze grafiki, które pojawią się na wybranych betonowych wiatach przystankowych.

  Konkurs skierowany jest zarówno do amatorów, jak i profesjonalistów. Na prace konkursowe czekamy do 31 marca br. Należy je składać w Biurze Kultury Urzędu Miasta Rybnika:

  Najważniejsze zasady konkursu:

  – grafiki powinny być zamieszczone na papierze A4 (w poziomie)
  – praca powinna być opisana na odwrocie drukowanymi literami (imię i nazwisko uczestnika,telefon kontaktowy, adres e-mailowy)
  – w konkursie mogą być składane te projekty, które nie były przedmiotem zgłoszenia w innych konkursach
  – uczestnicy konkursu składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm), w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród
  – nagrodą w konkursie jest wykonanie graffiti na uzgodnionych wiatach przystankowych w ustalonym z organizatorem terminie
  – organizator zapewni autorom zwycięskich projektów materiały niezbędne do wykonania (namalowania) graffiti.

  Zgłoszone do konkursu graffiti powinno nawiązywać do jednej lub kilku z niżej wskazanych wytycznych:

  – położenia wybranej wiaty przystankowej,
  – specyfiki miejsca,
  – historii dzielnicy, miejscowych legend, wierzeń,
  – charakterystycznego obiektu, usytuowanego w najbliższym otoczeniu,
  – rodzaju prowadzonej w okolicy działalności,
  – warunków przyrodniczych czy geograficznych.

  Karta zgłoszeniowa, regulamin i wymagane oświadczenia do pobrania ze strony Urzędu Miasta Rybnika.

  Comments

 • No comments yet.
 • Add a comment