Światowe Dni Młodzieży w Pigułce

Światowe Dni Młodzieży od ponad dwudziestu lat się ogromnym zainteresowaniem na całym świecie. Pomysł spotykania się młodych ludzi w duchu Bożym był początkowo jedynie próbą, która okazała się ogromnym sukcesem. Pomysł zorganizowania pierwszego spotkania był szeroko wyśmiewny przez media i przeciwników Kościoła. Owoc św. Jana Pawła II stał się jednak sukcesem, który po dziś dzień dojrzewa i gromadzi nie tylko katolików, ale również innych Chrześcijan, Żydów, ateistów, a nawet muzułmanów.

sdm-wszystkie-loga

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych z całego świata. Obchodzone są one każdego roku w diecezjach, a co dwa lub trzy lata pod przewodnictwem Ojca Świętego w wyznaczonym przez Niego miejscu na świecie. ŚDM są wielki festiwalem miłości i miłosierdzia, na który od lat przybywają setki tysięcy młodych ludzi ze wszystkich zakątków świata.

Idea ustanowienia ŚDM zrodziła się w 1985 r. podczas spotkania Jana Pawła II z młodymi na placu przed bazyliką św. Jana. To właśnie św. Jan Paweł II był pomysłodawcą i gospodarzem pierwszych ŚDM w 1985 r. w Rzymie, w których uczestniczyło ok 300 tys. młodych. Odbyły się one w ogłoszonym przez ONZ roku młodych pod hasłem „Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was”. Pierwsze, ale nieformalne jeszcze spotkanie odbyło się w 1984 r. z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia. W 1986 r. w Niedzielę Palmową Papież oficjalnie ogłosił dzień ten Światowym Dniem Młodzieży.

Znak jaki Papież przekazał wtedy młodym to drewniany krzyż, na którym zostały wyryte słowa Papieża w czterech językach: „Nieście go po całym świecie jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym”. Od 2003 r. symbolem ŚDM jest również ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Oba te święte przedmioty towarzyszą każdej edycji centralnych Światowych Dni Młodzieży. Jako relikwie podróżują w peregrynacji po kraju gospodarzu.

Następne spotkanie młodych odbyło się w Argentynie w 1987 roku. Spotkanie w Buenos Aires miało charakter dialogu Papieża z młodymi. Ojciec Święty odpowiadał na wcześniej przygotowane pytania, dotyczące życia młodych i ich problemów. W Santiago de Compostella  w 1989 r. Papież mówił o tym, że nasza wiara ma podłoże historyczne, a mottem spotkań było „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem” (J 14,6).

ŚDM w 1991 w Częstochowie były czwartymi centralnymi i największymi dotąd spotkaniami Papieża z młodymi. Były one szczególnie ważne ze względu na podłoże historyczne, gdyż spotkać się mogli na nim młodzi z krajów Europy Wschodniej borykającej się z problemem komunistycznych systemów. Hasłem ŚDM w Częstochowie były słowa „Otrzymaliście ducha przybrania za synów” (Rz 8, 15).

W 1993 r. ŚDM odbyły się w amerykańskim Denver. Jan Paweł II zachęcał do odwagi w głoszeniu Chrystusa i Dobrej Nowiny. Wyjątkowym pod względem liczby uczestników był ŚDM w 1995 r. w Manili na Filipinach. Na wspólnej modlitwie i czuwaniu zgromadziło się niemal 4 mln młodych ludzi. Ojciec Święty skierował do nich słowa: „Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21). Istotny był także podczas tych dni udział we Mszy Świętej przedstawicieli chińskiego Kościoła patriotycznego.

W  1997 r. Papież spotkał się z młodymi w Paryżu. Spotkanie odbywało się pod hasłem „Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie” (J 1,38–39). Po trzech latach, w roku Jubileuszu 2000 roku, Papież spotkał się z młodymi w Stolicy Kościoła – Rzymie. Zapraszając młodych Papież skierował do nich słowa:  „Młodzi wszystkich kontynentów, nie lękajcie się być świętymi nowego tysiąclecia! Bądźcie miłośnikami kontemplacji i modlitwy; postępujcie zgodnie z wyznawaną wiarą i służcie ofiarnie braciom jako żywe członki Kościoła i budowniczowie pokoju”.

W 2002 r. ŚDM obchodzone były w Toronto pod hasłem: „Wy jesteście solą dla ziemi… Wy jesteście światłem świata” (Mt 5, 13–14). To były ostatnie ŚDM pod przewodnictwem Jana Pawła II. Niezwykłym wydarzeniem tych dni była przygotowana i prowadzona przez młodzież po raz pierwszy Droga Krzyżowa. Papież w homilii na zakończenie niemal milionowego spotkania powiedział: „Dziękuję Bogu za drogę Światowych Dni Młodzieży! Dziękuję Bogu za tylu młodych, których objęły one w ciągu tych szesnastu lat!”. Był on świadomy tego, że kolejnych ŚDM może już nie poprowadzić.

Po śmierci Papieża Jana Pawła II obchodom ŚDM przewodniczył Ojciec Święty Benedykt XVI kontynuując tradycję międzynarodowych spotkań. Odbyły się one kolejno: w 2005 r. w Kolonii, w 2008 r. w Sydney oraz w 2011 r. w Madrycie.

W Kolonii mottem ŚDM były słowa: „Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2, 2) Papież mówił: „Przedstawcie Chrystusowi swe radości i swe smutki, pozwalając, aby swoim światłem rozjaśnił On wasze umysły i swoją łaską dotknął waszych serc”. Na ŚDM w Sidney w Australii zachęcał do zastanowienia się nad tym, jakie miejsce zajmują w naszym społeczeństwie ludzie ubodzy, starsi, imigranci oraz osoby pozbawione prawa głosu. Te dni upłynęły pod hasłem: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8). Były to najmniej liczne spotkania. Powodem tego była duża odległość Australii od Europy, ale ŚDM w takim miejscu muszą odbywać się również, bo jak podkreślał Papież, wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga. Ostatnie ŚDM za pontyfikatu Benedykt XVI miały miejsce w Madrycie. Ich mottem było: „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” (por. Kol 2, 7). W głowach zgromadzonych silnie zakotwiczyło się przesłanie: „Drodzy przyjaciele, niech żadne nieszczęście was nie paraliżuje! Nie lękajcie się świata ani przyszłości, ani swej słabości.”

Od 2013 roku ŚDM przewodniczy Papież Franciszek. W drugim pod względem liczności, bo niemal 3,7-milionowym spotkaniu w brazylijskim Rio de Janeiro, Franciszek podkreślał, że Ewangelia jest dla wszystkich, a nie dla niektórych. To właśnie tam Franciszek ogłosił, że kolejne spotkanie młodych, odbędzie się pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7) w ojczyźnie i mieście św. Jana Pawła II i św. Faustyny, w Krakowie.

17649

Artykuł na bazie danych strony internetowej Światowych Dni Młodzieży Diecezji Pelplińskiej.

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment