Tag: #wstęp

Oct 10
Dziennikarstwo a życie codzienne – wstęp

Dziennikarstwo a życie codzienne. Jak może wskazywać sam tytuł, chciałbym poruszyć kwestie dość ogólne, a zarazem konieczne w tym wypadku. Jest to pierwszy twór, którym mogę się podzielić ze społecznością poprzez platformę MaY. Jestem niezmiernie rad, iż mogę się spełniać poprzez tę formę ekspresji. Na wstępie chciałbym podkreślić, że tytuł nie jest akcydentalny. Wyraża on […]