Wspomóż dzieci i podaruj 1%!

Wiele się aktualnie widzi różnych informacji gdzie można umieścić swój 1% podatku dochodowego. Są to instytucje mniejsze bądź większe, fundacje bardziej rozpowszechnione w informacji publicznej lub mniej. Może warto się zastanowić, czy nie lepiej zainwestować swój 1% dla kogoś z sąsiedztwa?

 

                Fundacja NADZIEJA prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 1992r. Ich statutowym celem jest niesienie bezpłatnej pomocy dzieciom niepełnosprawnym, w szczególności dotkniętym porażeniem mózgowym oraz poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w zakresie ich rehabilitacji, znajdującym się w trudnych sytuacjach rodzinnych i życiowych. Ośrodek Hipoterapii znajduje się w Słupsku na ul. Kaszubskiej 50 i jest on finansowany z funduszy fundacji. Prowadzą rehabilitacje, które są procesami ciągłymi, realizowanymi w oparciu o stacjonarne dwutygodniowe turnusy. Organizują wiele zbiórek oraz imprez o charakterze integracyjnym, w których biorą udział zarówno dzieci niepełnosprawne i zdrowe. Mają one na celu głównie integrację i przełamywanie barier.

                Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, jest natomiast organizacją pożytku publicznego. Nie jest wspomagana finansowo przez władze samorządowe, dlatego stara się pozyskiwać fundusze na naszą działalność z innych źródeł, w tym z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, darowizn, programów grantowych, imprez charytatywnych.

                Zwracam się o zainteresowanie działalnością Fundacji, bowiem będąc „prowincjonalną” organizacją, boryka się ona z trudnymi do przezwyciężenia, w aktualnej, kryzysowej sytuacji, problemami. Nie mając siły przebicia w mediach ogólnopolskich, fundacja nie ma też możliwości odwołania się do szerszych kręgów społeczeństwa.

                Więcej o fundacji można przeczytać na oficjalnej stronie http://www.fundacjanadzieja.slupsk.pl/

                W każdym życzliwym geście Przyjaciół i Sponsorów zaklęta jest dobra energia, która służy dzieciom.

                „To, co zrobiliśmy dla siebie, przemija wraz z nami. To, co zrobiliśmy dla innych, pozostaje i jest wieczne.” George Bernard Shaw.

Comments

 • No comments yet.
 • Add a comment

  Wspomóż dzieci i podaruj 1%!

  Wiele się aktualnie widzi różnych informacji gdzie można umieścić swój 1% podatku dochodowego. Są to instytucje mniejsze bądź większe, fundacje bardziej rozpowszechnione w informacji publicznej lub mniej. Może warto się zastanowić, czy nie lepiej zainwestować swój 1% dla kogoś z sąsiedztwa?

   

                  Fundacja NADZIEJA prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 1992r. Ich statutowym celem jest niesienie bezpłatnej pomocy dzieciom niepełnosprawnym, w szczególności dotkniętym porażeniem mózgowym oraz poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w zakresie ich rehabilitacji, znajdującym się w trudnych sytuacjach rodzinnych i życiowych. Ośrodek Hipoterapii znajduje się w Słupsku na ul. Kaszubskiej 50 i jest on finansowany z funduszy fundacji. Prowadzą rehabilitacje, które są procesami ciągłymi, realizowanymi w oparciu o stacjonarne dwutygodniowe turnusy. Organizują wiele zbiórek oraz imprez o charakterze integracyjnym, w których biorą udział zarówno dzieci niepełnosprawne i zdrowe. Mają one na celu głównie integrację i przełamywanie barier.

                  Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, jest natomiast organizacją pożytku publicznego. Nie jest wspomagana finansowo przez władze samorządowe, dlatego stara się pozyskiwać fundusze na naszą działalność z innych źródeł, w tym z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, darowizn, programów grantowych, imprez charytatywnych.

                  Zwracam się o zainteresowanie działalnością Fundacji, bowiem będąc „prowincjonalną” organizacją, boryka się ona z trudnymi do przezwyciężenia, w aktualnej, kryzysowej sytuacji, problemami. Nie mając siły przebicia w mediach ogólnopolskich, fundacja nie ma też możliwości odwołania się do szerszych kręgów społeczeństwa.

                  Więcej o fundacji można przeczytać na oficjalnej stronie http://www.fundacjanadzieja.slupsk.pl/

                  W każdym życzliwym geście Przyjaciół i Sponsorów zaklęta jest dobra energia, która służy dzieciom.

                  „To, co zrobiliśmy dla siebie, przemija wraz z nami. To, co zrobiliśmy dla innych, pozostaje i jest wieczne.” George Bernard Shaw.

  Comments

 • No comments yet.
 • Add a comment