XXII KONKURS POETYCKIEGO im. ANNY KAMIEŃSKIEJ

Czujesz w sobie duszę poety? Już wkrótce rozpocznie się 22. edycja konkursu poetyckiego im. Anny Kamieńskiej organizowanego przez Krasnostawski Dom Kultury. Poniżej znajdziesz regulamin konkursu.

REGULAMIN XXII KONKURSU POETYCKIEGO im. ANNY KAMIEŃSKIEJ

 1. Organizatorem XXII Konkursu Poetyckiego im. Anny Kamieńskiej jest Krasnostawski Dom Kultury.
 2. Współorganizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie.
 3. W Konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy, bez względu na przynależność do związków twórczych, zamieszkali na terenie Województwa Lubelskiego.
 4. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie oryginalne tomiki poezji wydane w roku kalendarzowym 2015.
 5. Jury nie będzie rozpatrywać tomików stanowiących wybory z wcześniej wydanych pozycji książkowych.
 6. Laureata Konkursu wybiera profesjonalne Jury powołane przez Organizatora.
 7. Laureat Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną ufundowaną przez Organizatora, a wydawnictwo, które wydało nagrodzony tomik otrzyma pamiątkowe wyróżnienie.
 8. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie tomiku wierszy w trzech egzemplarzach do dnia 4 kwietnia
  2016 r. (liczy się data wpływu) na adres:
  Krasnostawski Dom Kultury
  ul. Okrzei 10
  22-300 Krasnystaw
  z dopiskiem na kopercie „Konkurs Kamieńskiej”.
 9. Do nadesłanych książek należy dołączyć dokładne dane kontaktowe wraz z numerem telefonu.
 10. Zgłoszenia nadsyłać mogą autorzy, wydawnictwa, stowarzyszenia oraz związki twórcze.
 11. Nadesłanie tomiku wierszy jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie jego części w formie publikacji pokonkursowych, bądź reklamujących kolejne edycje Konkursu.
 12. Nadesłane tomiki pozostają w dyspozycji Organizatora i nie będą odsyłane.
 13. Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 20 kwietnia 2016 r. w Krasnostawskim Domu Kultury, a wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o godzinie rozstrzygnięcia Konkursu i zostaną zaproszeni na jego rozstrzygnięcie.
 14. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie należy do wyłącznej kompetencji Organizatora.

Dane kontaktowe Organizatora:
Krasnostawski Dom Kultury
tel. 82 576 22 18; 665 437 017
e-mail: [email protected]
Informacji udziela Stanisław Kliszcz

Wszystkich gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!

Comments

 • No comments yet.
 • Add a comment