Description

- promowanie międzynarodowego zrozumienia i dobrej woli wśród społeczności akademickiej, przedsiębiorców i szerszej społeczności,
- przyjmowane za niedopuszczalne jakichkolwiek przejawów dyskryminacji na tle rasowym, płciowym, czy kulturowym wśród członków IAESTE Polska oraz potępianie tego typu przypadków w społeczeństwie polskim i w społeczności międzynarodowej,
- prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym również w ramach Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk,
- podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz organizacyjnych osób uczestniczących w programach i projektach IAESTE : członków, wolontariuszy oraz osób współpracujących ze Stowarzyszeniem,
- integracja społeczności akademickiej i inspirowanie studentów do podejmowania działań dla dobra tej społeczności,
- działanie dla dobra pracodawców i integrowanie ich ze społecznością akademicką,
- działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.

If you want to tell us something, you have some suggestion, write to us an email :)

Categories
  • No comments yet.
  • Add a review